Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio’s

Deelgemeente Charlois in Rotterdam heeft in 2002 de opdracht verleend om een oplossing te zoeken rond criminaliteit en veiligheid in de Tarwewijk. Door met bewoners te gaan praten werd duidelijk er behoefte was aan een eigen plek voor ontmoeting en activiteiten. In 2003 werd de eerste Cleo-Patria vrouwenstudio geopend. Sindsdien zijn in Rotterdam nog acht studio’s geopend. Drie zijn door gewijzigd beleid weer gesloten. In totaal zijn er elf  vrouwen- en buurtstudio’s actief, waarvan acht beheerd door vrijwilligers van st. SMI en Cleo-Patria.

De Cleo-Patria methodiek heeft als doel om specifiek vrouwen, danwel vrouwen en mannen, te bereiken en te activeren die nog niet volledig meedoen in de maatschappij. Het einddoel is redzaamheid. In staat zijn om regie te voeren over het eigen leven en leefomgeving.  In termen van de participatieladder (www.participatieladder.nl) richten de studio’s zich voornamelijk op participatieniveau 1 – 4. Deelnemers stromen door tot en met p-niveau 6.

Bewoners kunnen dagelijks terecht in de vrouwen- en buurtstudio die door vrijwilligers uit de buurt wordt gerund.  In deze veilige omgeving worden verbindingen gelegd tussen individuen en groepen bewoners, men leert elkaar en elkaars gebruiken kennen. In afstand, op straat of in de wijk, worden vaak verschillen belicht. In de buurtstudio wordt ook duidelijk wat mensen bindt. Gemeenschappelijke wensen, zorgen en vragen zijn aanzet voor gezamenlijk activiteiten. Van voorlichting over, voor bewoners, actuele thema’s tot computercursus. Maar ook sporten, koken en naaien, schilderen en theater. School, de wijkagent, organisaties rond zorg en hulp vertellen over hun werk en over mogelijkheden voor bewoners. Voorbereidende taal- en beroepscursussen helpen mensen verder op de participatieladder. Als bewoners verder kansen willen benutten zijn er gidsen die de weg kunnen wijzen en contacten kunnen leggen.  De bewoner met zijn/haar wens en kracht staat voorop. Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers en iedereen kan vrijwilliger zijn.  St Cleo-Patria ondersteunt dit proces door coaching en training van de vrijwilligers en het leggen van verbindingen met partners in de wijk en stad. De bewoners staan centraal in de buurtstudio. Hun ambitie en kracht maakt wat de buurtstudio is.  Bestaande studio’s in Rotterdam laten zien dat door de bewoners ruimte en steun te bieden die ambitie en kracht wordt ontsloten.

St Cleo-Patria

Op verzoek van de gemeente Rotterdam zijn alle Rotterdamse studio’s ondergebracht in een aparte stichting; Stichting Cleo-Patria.

meer informatie over St. Cleo-Patria en de Rotterdamse studio’s vindt u op www.123website.nl/cleopatria

De Cleo-Patria vrouwenstudio’s zijn in 2015 afgebouwd. Er was geen plaats meer voor de vrouwenstudio’s binnen het beleid van de gemeente Rotterdam, die een belangrijk deel van de vrouwenstudio’s subsidieerde. In juli 2015 werd de laatste studio gesloten.

 

documentatie:

Cleo-Patria-studios-in-het-kort-mrt-2013

Cleo-Patria WerkAtelier sept 2011 (2)

concept wijkrestaurant Rdam IJsselmonde

Cleo-Patria studio’s factsheet 2012 v2