Diensten

Stichting SMI heeft tot doelstelling het realiseren van Sociaal Maatschappelijke Innovaties. Dat kan zijn door zelf projecten op te zetten of gemeenten en instellingen te begeleiden en te ondersteunen bij het uitdenken en opzetten van innovatieve oplossingen. Alle diensten die wij leveren vallen onder deze hoofddoelstelling. We zullen onze diensten hieronder kort voor u beschrijven.

Ontwikkelen van innovatieve concepten

Het bedenken van innovatieve concepten is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet wanneer het moet aansluiten op bestaand beleid en er politiek draagvlak gewenst is. Toch is er voldoende speelruimte om onconventionele oplossingen te bedenken die in de praktijk haalbaar zijn. Dat vergt naast creativiteit ook kennis van de doelgroep, van de praktijk, van beleid en van regelgeving. Stichting SMI denkt mee bij het ontwikkelen en realiseren van concepten en adviseert hierin zowel over aansluiting op beleid als over organisatorische en financiële haalbaarheid.

Projecten/ Pilots

De haalbaarheid van innovatieve oplossingen moet veelal in de praktijk getoetst worden. Pilots zijn uitstekend geschikt om alle randvoorwaarden boven tafel te krijgen. Daarbij wordt veelal ook van omliggende organisaties een verandering gevraagd. Een pilot verschaft tijd en gelegenheid om deze veranderingen door te voeren zonder het concept geweld aan te doen. Een pilot wordt afgerond met een warme overdracht naar staande infrastructuur en met een businessplan voor mid-lange termijn.

Actief denken = innovatieve kracht

St. SMI maakt zich sterk voor meer innovatie in het sociaal maatschappelijke veld en stimuleert daarom innovatief denken. Daarom verzorgt stichting SMI met enige regelmaat lezingen en geeft workshops over innovatief denken in een sociaal maatschappelijke context. Ook biedt stichting SMI een serie workshops aan die het ‘ actief denken’  binnen uw gemeente of instelling versterkt. Actief denken vergroot de kans op nieuwe sociaal maatschappelijke innovaties.