Over St-smi

Stichting SMI houdt zich bezig met sociaal maatschappelijke vraagstukken, ofwel de relatie tussen het welzijn van mensen en de wijze waarop zaken zijn ingericht in Nederland.

Veelal liggen de wensen van beleidsmakers en van burgers dichter bij elkaar dan de praktijk doet vermoeden. De afstand tussen beleid en beleving wordt overbrugd door wetgeving, geldstromen, gemeentelijke diensten en instellingen, capaciteit en kwaliteit van alle medewerkers in de keten. Het bereiken van een optimale samenhang en daaraan gekoppelde manier van werken leidt tot een optimale uitvoering. Deze ervaring door burgers, samen met normen en waarden en communicatie leidt tot beleving. En op beleving wordt beoordeeld en zelfs afgerekend; politiek, maatschappelijk en financieel. Dat ziet er als volgt uit:

cirkelsmiNiet altijd is het stelsel in staat van binnenuit tot optimalisatie te komen, al is het alleen al omdat elke partij uiteindelijk ook een schakel is. Soms is de wetgeving en uitvoering achterhaald door de dynamische maatschappij, die snel kan veranderen.  Soms zijn ervaring, frisse analyses en durf van belang om tot innovatieve modellen en aanpak te komen.

 

Stichting SMI wil een rol spelen bij het bedenken en ontwikkelen van vernieuwende impulsen in het stelsel van beleid naar beleving.  De vraag, zowel van beleidsmakers als van de burger, staat steeds centraal. SMI bedenkt en ontwikkelt onorthodoxe creatieve  oplossingen voor complexe vraagstukken. Dat noemen we Sociaal Maatschappelijke Innovaties (SMI). Daarnaast maakt de stichting zich sterk voor meer innovatie in het sociaal maatschappelijke veld en stimuleert zij innovatief denken.
Tevens adviseert stichting SMI gemeenten en instellingen ten aanzien van organisatorische structuren die van belang zijn om een innovatieve cultuur te creëren waaruit fantastische ideeën rollen.

Met enige regelmaat geeft de stichting ook lezingen of workshops over innovaties in de sociaal maatschappelijke context.

Thema’s:

  • Emancipatie & participatie;
  • wijkontwikkeling;
  • Integratie & veiligheid;
  • Scholing & Werk;
  • Jeugd & volwassenen.