Innovaties

 Wat zijn Sociaal Maatschappelijke Innovaties?

Een term als sociaal maatschappelijke innovaties (SMI) brengt misschien wat onduidelijkheid met zich mee. De term innovatie kom je vandaag de dag immers overal tegen. Waarom nu ook in de sociaal maatschappelijke context? Is dat echt noodzakelijk? En nog veel belangrijker; wat houdt het dan in?

Sociaal Maatschappelijke Innovatie is niets anders dan op een vrije creatievere manier kijken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Anders dan dat doorgaans gebeurt. Het gaat vaak om onconventionele methoden die uiteindelijk wel aansluiten op het gevoerde beleid.  Bij SMI is het van belang dat bestaande herkenbare kaders worden losgelaten zodat een nieuw fris perspectief mogelijk is. Dat perspectief leidt tot nieuwe ideeën, methoden of projecten.

Bij innovatie zijn meerdere kenmerken aan de orde;

  • denken vanuit de wens van morgen;
  • creatief, gebaseerd op relevante ervaring;
  • gebruik maken van bestaande positieve krachten;
  • durf, eerst bedenken, dan toetsen aan bestaande kaders;
  • integraal; samenhang tussen relevante factoren;
  • doeltreffend, rendement staat voorop;
  • best-practises, ook concepten vanuit andere sectoren zijn van belang.

Als de methode of aanpak in de praktijk wordt uitgevoerd zullen continue aanpassingen nodig zijn om in de nieuwe werkelijkheid effectief te blijven. Dat komt omdat geen enkel idee, project of methode voor altijd uniek of aantrekkelijk blijft. Innovatie moet dus een constante zijn in elke praktijk.